Bollywood Ringtones

Saiyan Mora Saiyan – Garv (Tempo 140)
(hold 5)8#, 699#, 1888*#, 69**#, 5#, (hold 5), 599#, 08, (hold 5)88#, 699#, 1888*#, 69**#, 5#, (hold 5), 599#, 1888#, (hold 4)9#, 0, (hold 2)*#, (hold 1)#, 6**#, (hold 6)#, (hold 6)#, 2*#, (hold 2)#, (hold 1)#, 6**#, (hold 6)#, (hold 6)#, 2*#, (hold 2)#, (hold 1)#, 6**#, (hold 6)#, (hold 6)#, 5#, (hold 5)#, (hold 6)#, 5#, 59, (hold 5)#, 08, (hold 2)8*#, (hold 1)#, 6**#, (hold 6)#, (hold 6)#, 2*#, (hold 2)#, (hold 1)#, 6**#, (hold 6)#, (hold 6)#, 2*#, (hold 2)#, (hold 1)#, 6**#, (hold 6)#, (hold 6)#, 5#, (hold 5)#, (hold 6)#, 5#, 59, (hold 5)#, 08, (hold 5)8*#, 6999#, 18888*#, 69**#, 5#, (hold 5), (hold 5)9#, 288#, (hold 4)9#


Tera He Deewana Dil – Garv (Tempo 125)
48*, 4#, 4, 2#, (hold 2)#, (hold 2)#, 1#, 1#, 2#, 4, 2#, 49, 0, 48, 4#, 4, 2#, 19#, 78**, 6#, 6#, 7, 19*#, 2#, 0, 28#, 6#, 6#, 6#, 6#, 7, 6#, 5#, 0, 5#, 4#, 6#, 59#, 0, (hold 4)8#, (hold 6)#, 5#, (hold 4)#, (hold 4), 2#, 49, 08, 48#, 4#, 4, 299#, (hold 2)88#, (hold 4), 2#, 199#, 088, 48#, 48, (hold 2)9#, 0, 48#, 4#, 4, 299#, (hold 2)88#, (hold 4), 2#, 199#, 088, 48#, 48, (hold 2)9#


Soniye – Garv (Tempo 180)
78*, 5#, 5#, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 5, 5#, (hold 5)9, 08, 78, 5#, 5#, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 5, 5#, (hold 5)9, 08, 18, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 59, 58#, 4, 4, 5, 5#, 5, 59, 58, 5, (hold 5)9, 09, 48, 4, 5, 5#, 5, 59, 58, 5, 59


Dil Se Dilbar – Aan (Tempo 180)
3*, 48#, 5#, 5#, 5#, 59#, 58#, 6, 7, 6, 6, 5#, 59#, 58#, 6, 5#, 6, 5#, 4#, 3, 3, 4#, (hold 5)9#, 08, 5#, 68, 5#, 5#, 4#, 49#, 38, 2, 4#, 3, 3, 2, 1#, 2, (hold 4)9#, 38, (hold 5)9#, 48#, (hold 4)9#, 08, 1#, 3, 59#, (hold 6)8, 58#, 59#, 0, 1#, 3, 59#, (hold 6)8, 58#, 49#, 0, 1#, 3, 59#, (hold 6)8, 58#, 59#, 0, 1#, 3, 59#, (hold 6)8, 58#, 49#


Hamare Baad – Aan (Tempo 140)
68*, 59#, 48#, 2, (hold 4)9#, 68, 59#, 48#, 2, (hold 4)9#, 68, 59#, 4#, (hold 7), 68, 5#, 4#, 59#, 48#, (hold 3), 08, 5#, 5#, 4#, 4#, 3, 39, 38, 5#, 5#, 4#, 4#, 3, 39, 08, 18#, 19#, 2, (hold 5)#, 48#, 49#, 4#, 4#, 08, 68, 59#, 48#, 2, (hold 4)9#, 68, 59#, 48#, 2, (hold 4)9#, 68, 59#, 4#, (hold 7), 68, 5#, 4#, 59#, 48#, (hold 3), 08, 5#, 5#, 4#, 4#, 3, 39, 38, 5#, 5#, 4#, 4#, 3, 39


Hum Aapse – Aan (Tempo 180)
3*, 1#, 1#, 39, 38, 4#, 09, 4#, 38, 4#, 59#, 4#, 4#, 09, 3, 1#, 1#, 39, 38, 4#, 09, 4#, 38, 4#, 59#, 4#, 4#, 58#, 6, 799, 688, 5#, 49#, 09, 78, 6, (hold 7)99, 688, 5#, 49#, 09, 5#, 48#, (hold 5)99#, 488#, (hold 3)9, 08, 3, 1#, 1#, 39, 38, 4#, 09, 4#, 38, 4#, 59#, 4#, 4#, 09, 3, 1#, 1#, 39, 38, 4#


Jab Tak Rahega – Aan (Tempo 125)
588*#, 4#, (hold 3)9, 18#, (hold 2)99#, 2#, 0, 5#, (hold 4)8#, 18#, (hold 2)99#, 2#, 08, (hold 1)8#, 18#, 7**, (hold 1)9*#, 18#, 7**, (hold 1)9*#, 28#, 1#, 799**, 08, (hold 1)8*#, 18#, 1#, (hold 1)9#, 18#, 7**, (hold 1)9*#, 28#, 1#, 199#, 0, (hold 5)8#, 58#, 7999, (hold 6)88, 58#, 6, 5#, 499#, 088, (hold 6)8, 58#, 7999, (hold 6)88, 58#, 6, 5#, 499#, 08, (hold 2)8#, (hold 2)#, (hold 3), (hold 7), 79, (hold 6)8, 48#, (hold 5)99#, (hold 4)#, 2#


Jugnu Ki Payal – Aan (Tempo 140)
28*, 2, 39, 38, 2, 49, 48, 3, 39, 3, 38, 0, 2, 2, 39, 38, 2, 49, 48, 3, 39, 3, 38, 0, 39, 6, 6, 6, 68, 5#, 7, 6, 69, 699, 588, 4, 38, 0, 39, 6, 6, 6, 68, 5#, 7, 6, 69, 6, 0, 6, 6, 6, 68, 5#, 7, 6, 69, 68, 099, 7, 6, 5, 6, 5, 3, 2, 39, 38, 2, 49, 48, 3, 39, 3, 3


Koi Pyar Na Kare – Aan (Tempo 140)
2*, 38, 4#, 49#, 4#, 4#, 78, 69, 5, 58, 4#, 5, 4#, 5, 4#, 3, 2, 2, 3, (hold 4)9#, 09, 2, 38, 4#, 49#, 4#, 4#, 78, 69, 5, 58, 4#, 5, 4#, 5, 4#, 3, 2, 2, 3, (hold 4)9#, 09, 4#, 58, 4#, 4#, 3, 39, 28, 1, 2, 1, 79**, 1*, (hold 3), 28, (hold 4)9#, 38, 399, 0, 48#, 58, 4#, 4#, 3, 39, 28, 1, 2, 1, 79**, 1*, (hold 3), 28, (hold 4)9#, 38, 399


Ye Dhuan – Charas (Tempo 140)
(hold 6)*, 6, 68, 69, (hold 4)#, 5, 68, 7999, (hold 7)88, 7, 78, 79, (hold 5), 7, 78, 6999, (hold 6)88, 6, 68, 69, (hold 4)#, 5, 68, 7999
05 Jul
Main Aisa Kyon Hoon – Lakshya (Tempo 112)
78, 7, 7, 7, 7, 0, 7, 7, 7, 7, (hold 1)9*, 08, 78**, 7, 7, 7, 7, 0, 7, 7, 5, 4, 49, 0, 78, 7, 7, 7, 7, 0, 7, 7, 7, 7, (hold 1)*, 0, 5**, 6#, 5, 6#, 5, 6#, 5, (hold 4)8, (hold 4)9


Kyun Ho Gaya Na – No No – (Tempo 180)
18* 2 1 09 1 0 1 2 1 6**# 1* 6**# 59 08 18* 2 1 09 1 0 1 2 1 **# 1* 6**# 59 08 18* 2 1 09 1 0 1 2 1 6**# 59 08 (hold 2)* 0888 28 (hold 4)9 0888 19


Kyun Ho Gaya Na – Main Hoon – (Tempo 140)
28* 2 1 0 2 2 1 0 2 2 1 0 1 6** 5 4 (hold 4) 5 (hold 2)9 0 18* 1 28 1 79** 09 6 (hold 7)8 08 69 7 09 1* 1 28 1 79** 09 6 7 5 6 5 4 3 2


Kyun Ho Gaya Na – Pyaar Mein Sau Uljhanein – (Tempo 100)
(hold 4)8 38 49 5 (hold 1)9 68**# 59# 5 (hold 4) 38 49 5 499 488 3 4 5 (hold 1)* 68**# 59# 5 (hold 4) 38 49 5 499 1888* 1 19# 68**# 6# 19* 18 1 1# 6**# 1* 4 39


Kyun Ho Gaya Na – Baat Samjha Karo – (Tempo 140)
78 7 08 1* (hold 7)8** (hold 6) (hold 5) (hold 6) (hold 5)9 7 7 08 1* (hold 7)8** (hold 6) (hold 5) (hold 6) 59 08 7 7 08 1* (hold 7)8** (hold 6) (hold 5) (hold 6) (hold 5)9 6 099 7 7 08 1* (hold 7)8** (hold 6) (hold 5) (hold 6) (hold 5)9 77 08 1* (hold 7) 8** (hold 6) (hold 5) (hold 6) 59


Kyun Ho Gaya Na – Aao Naa (Tempo 112)
4# 78 599# 0888 (hold4)88# 08 78 1*# 5999**# 088 48# 78 78 199*# 088 288# 1# 7** 0 7 6# (hold7)9 0 4# 78 599# 0888 (hold4)88# 08 78 1*# 5999**# 088 48# 78 1*# 5999**# 088 48# 78 78 199*# 088 288# 1# 7** 0 7 6# 59# 6# (hold7)9