Bollywood Ringtones

Sharara Sharara (Tempo 100)
488#, 5#, 699, 688, 5#, 69, 7, 688, 7, (hold 6)99, 48#, 5#, 699, 688, 5#, 69, 7, 688, 7, 6999, (hold 7)8, 7, 68, 19*#, (hold 7)9**, (hold 7)8, 7, 68, 19*#, (hold 7)9**, 788, 19*#, 6**, 18*#, (hold 7)9**, 68, 59#, 49#, 488#, 49#, 4#, 38, 49#, 499#, 5888#, 59#, 5#, 48#, 59#, 088, 5#


Baabuji Jara Dheere (Tempo 125 )
4*, 5, 1*, 18, 1, (hold 6)**#, (hold 1)*, 6**#, (hold 5), 68#, 59, 4, 28#, 2#, (hold 4)9, 4, 5, 6#, 5, 4, (hold 2)#, 48, 59, 4, 49, 08, 288*#, 2#, (hold 4)9, 4, 5, 6#, 5, 4, (hold 2)#, 48, 59, 4, 49


Jhumka Gira Re (Tempo 120)
4*#, 5, 6, 6#, 69, 08, 58, 7, 7, 1*, 2, (hold 1), 78**, 6, 7, 6, 5, 29*, 2, 08, 28, (hold 2), 08, 19


Main Hoon Na : Gori Gori ( Tempo 100 bpm)
388*, 3, 4, 4, 3, 3, 5, 5, 0, 3, 2, 2, 39, 0, 38, 3, 4, 4, 3, 3, 5, 5, 0, 3, 2, 2, 39, 0, 68, 6, 7, 7, 6, 6, 79, 08, 58, 5, 5, 69


Main Hoon Na ( Tempo 180 bpm )
2*#, 38, 49#, 38, 29#, 1#, 1#, 18#, 7**, 19*#, 18#, 19#, 18#, 7**, 7, 1*#, (hold 2)9#, 0, 2#, 38, 49#, 38, 29#, 1#, 1#, 18#, 7**, 19*#, 18#, 19#, 18#, 7**, 7, 1*#, (hold 2)9#, 0, 28#, 39, 5#, 58#, 59, (hold 5)#, 5#, 58#, 5, 5, (hold 5)9#, 5#,78, (hold 2)9#


Krishna Cottage – Bindaas (Tempo 140 bpm)
28*, 2**, 2, 29, 2, (hold 2)8, 28, 39, 2, 1#, 7, 18*#, 7**, 699, 18*, 1**, 1, 199, (hold 1)88, 18, 29, 1, 5, 7, (hold 6)9, 1*, 18**, 1, 1, 3, 1, 28, 3, 4, 3, 2999, 488#, 4#, 4#, 49#, 48#, 3, (hold 5), (hold 5), 5, 4#, 3, 3, 2, (hold 2)


Lakeer – Nachley (Tempo 180 bpm)
68, 6, 4*, 39, 0, 38, 3, 3, 2, (hold 2)9, 0, 28, 3, (hold 2)88, 1999, 28, (hold 3)88, 49, 39, 2, 2, 2, 2, 1, 2, (hold 1), 0, 6**, 6, 4*, 39, 0, 38, 3, 3, 2, (hold 2)9, 0, 28, 3, (hold 2)88, 1999, 28, (hold 3)88, 49, 39, 2, 2, 2, 29


YUVA – Anjani (Tempo 125 bpm)
2*, 4**, (hold 6)99, 088888, 688, 6, 299*, 08888, 5888**, (hold 6)#, (hold 6), 5, (hold 6)#, (hold 6), 5, (hold 4), 299, 088, 588, (hold 6)#, (hold 6), 5, (hold 6)#, (hold 6), 5, (hold 4), 299, 28, 4, 699, 088, 688, 6, (hold 2)99*, 0888


Murder – Kaho Na Kaho (Tempo 180)
78*, 7, 7, 7, 7, (hold 7), 7, 79, 18*#, 7**, 69, 08, 78, 7, 7, 7, 7, 7, 79, 18*#, 7**, 69, 08, 18*#, 1#, 1#, 1#, 1#, 7**, 1*#, 19#, 788**, 1*#, 7**, 68*, 0, 1#, 1#, 1#, 1#, 2, 1#, 1#, 7**, 7, 7, 79, 68, 7


Tumese Milke Dilka Jo Haal – MHN (Tempo 100)
48#, 58#, 69#, 68#, 59#, 5#, 4#, 5#, 19*#, (hold 6)8**#, 58#, (hold 6)9#, 18*#, 6**#, 5#, 49#, 0, 4#, 58#, 69#, 68#, 59#, 5#, 4#, 5#, 6#, 68#, 79, 6#, 58#, 599#, 0, 48*#, 58#, 69#, 68#, 59#, 5#, 4#, 5#, 19*#, (hold 6)8**#, 58#, (hold 6)9#, 18*#, 6**#, 5#, 49#, 0, 4#, 58#, 69#, 68#, 59#, 5#, 4#, 4#, 6#, 68#, 79, 6#, 58#, 599#


Tumhe Jo Maine Dekha – MHN (Tempo 200)
28*, 2, 2#, 2, 1, (hold 2)9, 69, 0, 188, 1, 1#, 1, 6**#, (hold 6)9#, 59*, 0, 288, 2, 2#, 2, 1, (hold 2)9, 69, 0, 188, 1, 1#, 1, 6**#, (hold 6)9#, 59*, 0, 58, 6, 58, (hold 4)99#, 088, 48#, 3, 48#, 599, 7, 08, 088, 688, 7, 6, 7, 6, (hold 5)9, 79, 0, 588, 6, 5, 6, 5, (hold 4)9, 69, 0, 588, 5, 4, 5, 4, (hold 2)9, 59


Chaliye Ve Chaliye – Deewar (Tempo 112)
58*#, 5#, 5#, 5#, 5#, 5#, 5#, 5#, 5#, 4#, 48#, 5#, 49#, 4, (hold 2)#, 0, 68, 69, 5#, 5#, 5#, 5#, 5#, 5#, 58#, 79, 6, 58#, 4#, 5#, 49#, 48, 2#, 19#, 0, 18#, 19#, 2#, 48, 19#, 28#, 4, 29#, 1#, 78**, (hold 6)9, 7, 6, 59#, 5#, 08, 188*#, 19#, 2#, 48, 19#, 28#, 4, 29#, 1#, 78**, (hold 6)9, 7, 6, 59#, 5#, (hold 4)8#, 6999, (hold 7)888, 6, 59#, (hold 7)8, 6, 59#


Kara Kaga – Deewar (Tempo 200)
58*#, 59#, 5#, 4#, 5#, 4#, 3, 0, 5#, 58#, 59#, 58#, 49#, 5#, 4#, 3, 0, 7**, 78, 19*#, 3, 4#, 58#, 4#, 3, 4999#, 0888, 5888#, 59#, 5#, 4#, 5#, 4#, 3, 0, 7**, 78, 19*#, 3, 4#, 58#, 4#, 3, 4999#, 0888, 788, 78, 79, 78, 79, 6, 68, 5#, 59#, 48#, 09, 49, 48#, 69, 58#, 4#, 3, 39


Marhaba Marhaba – Deewar (Tempo 140)
2*, 28#, 5, 099, 69#, 68#, 6, 099, 29, 28#, 599, 088, 588, 4, 2#, 299, 088, 28, 28, 29, 28, 2, 2, 1, 2#, 2, 1, 6**, 69, 08, 1*, 18, 1, 29#, 18, 29, 2, 0, (hold 5), 58, 5, 5, 59, 58, 5, 4#, 5, 2#, 2, 29, 28, 09, 59, 58, 59, 58, 5, 79, 68, 5, 59, 68, 2#, 0, 29#, 28#, 2#, 4, 2#, 1, 29, 28, 1, 28


Piya Bawri – Deewar (Tempo 160)
18*, 2, 5, 5, 5, 59, 5, 68, 4, 3, (hold 2), 09, 1, 2, 5, 5, 5, 59, 688, (hold 7)9, 6, 4, 3, (hold 2), 09, 28, 399, 28, 099, 28, 399, 28, 09, 3, 29, 1, 78**, 199*, 08, 388, 29, 1, 78**, 199*, 38, 28, 09, 3, 29, 1, 78**, 199*


Uff Kya Jadoo Mohabbat Hai – Shezadi (Tempo 160)
(hold 6)8, (hold 5)#, 6, 5#, (hold 4)#, (hold 4)99#, 0888, (hold 6)88,(hold 5)#, 6, 5#, (hold 4)#, 499#, 0888, (hold 6)88, 5#, (hold 6), (hold 5)#,(hold 6), 69, 38, 399, 0888, (hold 8)88, (hold 5)#, 6, 7, (hold 7), 3*, (hold 3), 3, 48#, 39, 2, 2, 1#, 7**, 1*#, 7**, 79


Uff Kya Jaadoo Mohabat Hay – Title Song (Tempo 125)
(hold 6)8, (hold 5), 69, 29*, 0888, (hold 6)88**, 6, (hold 1)*, (hold 6)**, 5, 699, 0888, (hold 6)88, (hold 5), 69, 29*, 288, 3, (hold 4), 3, (hold 2), (hold 1), (hold 6)9**, 088, (hold 6)8, 1*, 6**, 5, (hold 6)9


Hum Tum – Title Song (Tempo 80)
4(hold) 88*# 49# 5# 3 388 4(hold) 9# 49# 5# 3 388 4(hold) 9# 49# 7 7 788 799 49# 08 4(hold) 88# 49# 5# 3 388 4(hold) 9# 49# 5# 3 388 4(hold) 9# 49# 7 7 788 799 49# 09 68 4(hold) 8# 39 188# 299 3 5# 4#


Hum Tum – Ladkiyan Kyun (Tempo 90)
38* 4# 59# 588# 0999 78 69 0 58# 699 099 48# 088 48# 59# 0 58# 699 68 0 58# 49# 0 38 59# 0 48# 499# 09 08 588# 399 4# 59# 588# 0 78 69 0 58# 699 099 48# 088 48# 59# 0 58# 699 68 0 58# 49# 0 38 59# 0 48# 499#


Badal – Yuva (Tempo 125)
1**#, 1#, 1, 6**#, 6, 68#, 1*#, 1, (hold 1)9#, 1#, 1#, 1, 6**#, 6, 68#, 1*#, 1, (hold 1)9#, 1#, 1#, 1, 6**#, 6, 68#