Bollywood Ringtones

Khuda Hafiz – Yuva (Tempo 125)
7*, 2*, (hold 4)99#, 588**, 5, (hold 7)99, 088, 3888*, (hold 5), (hold 4)#, 3, (hold 5), (hold 4)#, 3, (hold 2), 79**, 0, 38*, (hold 5), (hold 4)#, 3, 5, 088, (hold 4)#, 3


Chak De – Hum Tum (Tempo 125)
18*, 6**, 1*, 68**, 19*, (hold 6)**, 08, 7, 1*, 7**, 68, 5999, 0888, 788, 5, 7, 5, 7, 59, 08 ,58#, 6, 7, 5#, (hold 6)9, 0, 18*, 6**, 1*, 68*, 19*, (hold 6)**, 08, 7, 1*, 7**, 68, 5999, 0888, 788, 5, 7, 5, 7, 59, 58#, 6, 7, 5#,(hold 6)9


Gore Gore – Hum Tum (Tempo 125)
788, 6, 69, 58, (hold 4)9#, 39, 488#, 5, 49#, 38, 39, 4#, 3, 1#, 1#, 0, 4#, 69, 688, 59, 48#, 59, 4#, 69, 688, 59, 48#, 59, 4#, 39, 08, 188#, 19#, 39, 38, 38, 4#, 5, 4#, 39, 28, 1#, 19#, 39


Ladki Kyon – Hum Tum (Tempo 125)
18*#, 18#, 18#, 19#, 18#, 79**, 18*#, 299, 0, 7**, 78, 78, 79, 78, 69, 78, 199*#, 0, 588**#, 39, 4#, 59#, 78, 69, 58#, 699, 48#, 48#, 59#, 58#, 699, 588#, 49#, 38, 59#, 48#, 499#


Dil Se Dilbar – Garv (Tempo 180)
3*, 48#, 5#, 5#, 5#, 59#, 58#, 6, 7, 6, 6, 5#, 59#, 58#, 6, 5#, 6, 5#, 4#, 3, 3, 4#, (hold 5)9#, 08, 5#, 68, 5#, 5#, 4#, 49#, 38, 2, 4#, 3, 3, 2, 1#, 2, (hold 4)9#, 38, (hold 5)9#, 48#, (hold 4)9#, 08, 1#, 3, 59#, (hold 6)8, 58#, 59#, 0, 1#, 3, 59#, (hold 6)8, 58#, 49#, 0, 1#, 3, 59#, (hold 6)8, 58#, 59#, 0, 1#, 3, 59#, (hold 6)8, 58#, 49#


Dum Mast Mast – Garv (Tempo 100)
28*, 2, 78**, 7, 79, 6#, 5#, 68#, 7, 69#, 5#, 5#, 58#, 5#, 69#, 7, 6#, 6#, 6#, 2*, 2, 78**, 7, 79, 6#, 5#, 68#, 7, 69#, 5#, 5#, 58#, 5#, 69#, 7, 6#, 6#, 6#, 6#, 2*#, 28#, 2#, 29#, 2#, 2, 29#, 68**#, 2*#, 28#, 2#, 29#, 2#, 2, 29#, 48#, 48#, 4, 49, 48, 2#, 29, 7**, (hold 2)9*, 58#, 6#, 68#, 69#, 68#, 79, 6#, 68#, 69#


Fariyad – Garv (Tempo 140)
78, 7, 399*, 388, 4#, 5, 4#, 39, 3, 0, 38, 4#, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 49#, 4#, 0, 48#, 4#, 69, (hold 6), 68, 7, 6, 4#, 3, 3, 2, 09, 2, 2, 59, (hold 5), 48#, 4#, 3, 39, 3, 0, 78**, 7, 399*, 388, 4#, 5, 4#, 39, 3, 0, 38, 4#, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 49#, 4#, 0, 48#, 4#, 69, (hold 6), 68, 7, 6, 4#, 3, 3, 2


Humko Tumko – Garv (Tempo 160)
7, 3*, (hold 3), 48#, 5, 4#, 39, 3, 08, 3, 48#, 3, 2, 29, 3, 3, 4#, 4#, 0, 4#, 6, (hold 6), 68, 7, 6, 4#, 3, 3, 29, 08, 2, 5, (hold 5), 48#, 4#, 3, 39, 3, 28, 1, 7**, 1*, 399, 08, 78**, 3*, (hold 3), 48#, 5, 4#, 39, 3, 08, 3, 48#, 3, 2, 29, 3, 3, 4#, 4#, 0, 4#, 6, (hold 6), 68, 7, 6, 4#, 3, 3, 29


Kahya Piya – Garv (Tempo 112)
48*, 48, 49, 38, 49, 58, 59#, 08, 4, 48, 49, 38, 49, 58, 59#, 08, 4, 58, 49, 38, 49, 58, 59#, 08, 5, 5#, 5, 4, 48, 49, 08, (hold 6)#, 68#, 6, (hold 6)9#, 68#, 6, 69#, 6#, 68, 699#, 08, (hold 6)8#, 68#, 6, (hold 6)9#, 68#, 6, 69#, 6#, 68, 699#


Marhaba – Garv (Tempo 180)
78*, 7, 7, 79, 68, 7, 6, (hold 5)99#, 08, 588#, 5#, 5#, 59#, 58#, 4#, 5#, (hold 6)99, 08, 788, 7, 7, 79, 68, 7, 6, (hold 5)99#, 08, 588#, 5#, 5#, 5#, 5#, 5#, 5#, 4#, 4#, 5#, 6, 4#, 29#, 0, 58#, 5#, 5#, 5#, 5#, 5#, 5#, 4#, 4#, 5#, 6, 4#, 29#, 0, 4#, 48#, 4, 4, 2#, 29#, 48#, 4, 4, 2#, 2#, 1#, 19#